İnosin Pranobeks Nedir?

İnosin pranobeks molekülü nedir, dünyada kullanılmakta mıdır?

İmmünomodülatuvar ve antiviral özelliklerinin yanında uygun güvenlik profili nedenleriyle 1971’den beri viral enfeksiyon ve hastalıklara karşı 70’ten fazla ülkede kullanılmaktadır. Bu hastalıklar arasında HPV ve HPV ilişkili genital siğiller, subakut sklerozan panensefalit, kızamık, HSV, HIV, influenza, akut solunum yolu enfeksiyonları, CMV (sitomegalovirüs), ‘Epstein–Barr’ virus enfeksiyonu sayılabilir. 1

İnosin pranobeks dünyada hangi ülkelerde kullanılmaktadır?

Avrupa İlaç Ajansı tarafından da kullanımı onaylı olan inosin pranobeks molekülü günümüzde İngiltere, Almanya, Hırvatistan, Rusya, Ukrayna, Çekya, Bulgaristan, Polonya, Macaristan, İrlanda, Litvanya, Letonya, Romanya ve Slovakya’da beşerî tıbbi ürün olarak ruhsatlıdır. 1

İnosin pranobeksin etki mekanizması nasıldır?

İnosin pranobeks; T-lenfosit proliferasyonunu güçlendirir, ‘Natural killer’ hücreleri aktivitesini güçlendirir ve proinflamatuvar sitokin seviyelerini artırır. Aynı zamanda viral RNA seviyelerini de etkileyerek bazı virüslerin büyümesini engellediği de gösterilmiştir. 1

İnosin pranobeks güvenilir bir molekül müdür? İnosin pranobeks ile yan etki yaşar mıyım?

Bugüne kadar elde edilen veriler IP’nin iyi tolere edilebilen ve ciddi yan etkileri olmayan bir ilaç olduğunu desteklemektedir. İnosin pranobeks sitotoksik, genotoksik veya mutajenik değildir. 1

İnosin pranobeks etken maddesi Türkiye’de var mı?

İnosin pranobeks etken maddeli molekül, genital siğillerin (HPV) tedavisinde, mukokütanöz herpes enfeksiyonlarının (HSV) tedavisinde ve SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) tedavisinde ilaç kategorisinde ruhsatlandırılmıştır.

Genital siğillerin tedavisinde inosin pranobeks nasıl kullanılmalıdır?

Hekiminiz başka bir şekilde önermediği sürece, günde 3 kez 2 tablet şeklinde kullanımı önerilmektedir. Genital siğillerin tedavisinde toplam doz günlük 3000 mg olmalıdır.

Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.

 

Referans: 1-Sliva J, Pantzartzi CN, Votava M. Inosine Pranobex: A Key Player in the Game Against a Wide Range of Viral Infections and Non-Infectious Diseases. Adv Ther. 2019 Aug;36(8):1878-1905. doi: 10.1007/s12325-019-00995-6. Epub 2019 Jun 5. PMID: 31168764; PMCID: PMC6822865.