METACARTİN 1 g/5 ml IM/IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul